ავტო
სამოგზაურო
ქონება
სამედიცინო

ალფას და ვისოლის ერთობლივი აქცია

ავტო დაზღვევის კალკულატორი

ინფორმაცია დასაზღვევი ავტომობილის შესახებ:
ავტოტრანსპორტის ტიპი:გამოშვების წელი
საბაზრო ღირებულება (ლარი)
მძღოლის ასაკი
პაკეტი


რისკები
მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა. ითვალისწინებს უფლებამოსილი მძღოლის მიერ, დაზღვეული ავტომობილის მართვისას, მესამე პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან ქონებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას.
მძღოლისა და მგზავრების დაზღვევა. ითვალისწინებს ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად, დაზღვეული ავტომობილის მძღოლის ან მგზავრების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან ან გარდაცვალებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას.

დაზღვევის კალკულატორი

პირადი მონაცემები:
ასაკი
მოქალაქეობა
მოგზაურობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია:
ქვეყანა, რომელშიც მოგზაურობთ

სადაზღვეო თანხა

მოგზაურობა
სამოგზაურო დღეების რაოდენობა
* გთხოვთ მიუთითოთ დღეების ჯამური რაოდენობა
დამატებითი დაფარვა

ჯამური სადაზღვევო პრემია