დაზღვევა

დაზღვევა

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

პროფესიული პასუხისგმებლობის დაზღვევა გიცავთ იმ რისკებისგან, რომელიც პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს შეიძლება დადგეს.

ჩვენ ვაზღვევთ:

სამედიცინო პერსონალის პროფესიულ პასუხისმგებლობას

აუდიტების პროფესიულ პასუხისმგებლობას

ბუღალტრების პროფესიულ პასუხისმგებლობას

სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დაზღვევა

შეავსე განაცხადი ონლაინ და გაიგე შენზე მორგებული პირობები

ბუღალტრების და აუდიტების პროფესიული დაზღვევა

შეავსე განაცხადი ონლაინ და გაიგე შენზე მორგებული პირობები