დაზღვევა

დაზღვევა

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

პასუხისმგებლობის დაზღვევა თავიდან აგარიდებთ მესამე პირის მიმართ მიყენებული ზიანის ფინანსურ ხარჯებს.

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

შეავსე განაცხადი ონლაინ და გაიგე შენზე მორგებული პირობები

დამქირავებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
გადამზიდველის (ექსპედიტორის) სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
მასობრივი თავშეყრის ობიექტის მფლობელის მიერ მესამე პირის წინაშე
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის  დაზღვევა;
სამედიცინო დაწესებულების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
უპილოტო საფრენი აპარატების მფლობელის მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის დაზღვევა.