დაზღვევა

დაზღვევა

ქონება

უძრავი ქონება თქვენი კაპიტალის მნიშვნელოვანი ნაწილია. დაზღვევით თქვენ იქნებით მშვიდად ნებისმიერი საფრთხის შემთხვევაში და არ მოგიწევთ გაუთვალისწინებელი ხარჯების გაღება.

რისი დაზღვევა შეგიძლია?

შენობა-ნაგებობა, სახლი, ბინა
ავეჯი
ტექნიკა
საყოფაცხოვრებო ნივთები
საცხოვრებელი ფართის შიდა განუყოფელი ელემენტები

რომელი რისკების ხარჯებს დაგიფარავთ?

ხანძარი, აფეთქება, მეხის დაცემა.
სტიქიური მოვლენები: შტორმი, ქარიშხალი, გრიგალი, წყალდიდობა,
ღვარცოფი, უხვთოვლიანობა, სეტყვა, მიწისძვრა, მეწყერი, ზვავი, გრუნტის ჩამოშლა;
დატბორვა, წყლით დაზიანება;
კვამლით დაზიანება, მინების მსხვრევა;
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, ვანდალიზმი ან მათი მცდელობა, მესამე პირების მართლსაწინააღმდეგო ქმედება;
სატრანსპორტო საშუალების შეჯახება;

მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობის დაზღვევამესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობის დაზღვევის შემთხვევაში თუ თქვენი მეზობლის ქონებას დატბორვით, აფეთქებით, წყლის მილების დაზიანებით ზარალს მიაყენებთ ხარჯებს ჩვენ აგინაზღაურებთ.

ქირის ან საიჯარო შემოსავლის დაკარგვა

მსურს ქონების დაზღვევა

შეიძინე ქონების დაზღვევა მარტივად ონლაინ