დაზღვევა

დაზღვევა

ქონების დაზღვევა

ქონების დაზღვევა იცავს თქვენს ბიზნეს გაუთვალისწინებელი შემთხვევებით მიყენებული ფინანსური ხარჯებისგან.

რას ვაზღვევთ?

შენობა-ნაგებობები, ოფისები, საამქროები, სხვა.
მანქანა დანადგარები, ინვენტარი
სპეცტექნიკა
საოფისე ტექნიკა
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ავეჯი
პროდუქცია, საქონელი
მარაგები

რისგან ვაზღვევთ

ხანძარი, აფეთქება, მეხის დაცემა.
სტიქიური მოვლენები: შტორმი, ქარიშხალი, გრიგალი, წყალდიდობა,
ღვარცოფი, უხვთოვლიანობა, სეტყვა, მიწისძვრა, მეწყერი, ზვავი, გრუნტის ჩამოშლა;
დატბორვა, წყლით დაზიანება;
კვამლით დაზიანება, მინების მსხვრევა;
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, ვანდალიზმი ან მათი მცდელობა, მესამე პირების მართლსაწინააღმდეგო ქმედება;
სატრანსპორტო საშუალების შეჯახება;

მსურს ქონების დაზღვევის შეთავაზება

შეავსეთ განაცხადი ონლაინ და მიიღეთ თქვენზე მორგებული პირობები