დაზღვევა

დაზღვევა

სამოგზაურო

სამოგზაურო დაზღვევა უზრუნველყოფს თქვენს მშვიდ მოგზაურობას. ის თავიდან აგარიდებთ მოგზაურობისას გაუთვალისწინებელ ხარჯებს და დაგიცავთ მოულოდნელი შემთხვევებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგებისგან.

ჩვენთან დაზღვევისას თქვენ არ ატარებთ პასუხისმგებლობას მოგზაურობისას თან იქონიოთ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხა, თქვენი ფინანსური რისკი რეგულირდება სადაზღვევევო კომპანიის სერვისით.
ვის შეუძლია ისარგებლოს სამოგზაურო დაზღვევით?

საქართველოს მოქალაქეს

საქართველოს ფარგლებს გარეთ და საქართველოში მოგზაურობის დროს.უცხოეთის მოქალაქეს

საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოგზაურობის დროს.

(უცხოეთის მოქალაქე საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოგზაურობის დაზღვევას იღებს იმ შემთხვევაში თუ საქართველოდან კვეთს საზღვარს).რა შემთხვევები ანაზღაურდება?

სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება
გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება
გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება
გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება
გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება
დაზღვეულის (დაშავებულის, ავადმყოფის) რეპატრიაცია
დააზღვიე ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი შემთხვევა

ბარგის დაგვიანება
ბარგის დაკარგვა
რეისის გადადება
იურიდიული მომსახურება
მთარგმნელობითი მომსახურება
მოგზაურობის ვადაზე ადრე შეწყვეტა
პირადი ქონების დაზღვევა
მოგზაურობის გაუქმება
მოგზაურობის ქვეყანაში შესვლაზე უარი
რა არის საჭირო შეძენისთვის?

სამოგზაურო დაზღვევის ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაცია:
- პასპორტი
- მოგზაურობის ზუსტი თარიღები
- პრემიის გადახდა ხდება პოლისის გამოწერამდე
სამოგზაურო დაზღვევის შეძენა შესაძლებელია სხვა პირის მიერ.
ერთჯერადი და მრავალჯერადი

შეგიძლიათ ერთჯერადი და მრავალჯერადი მოქმედების სადაზღვევო პროდუქტის შეძენა. მრავალჯერადი პოლისის შემთხვევაში, როგორც სადაზღვევო პერიოდის, ასევე ამ პერიოდში მოქმედი დღეების თავისუფალი არჩევანი გაქვთ.

პირობები

საქართველოს ტერიტორიაზე

საქართველოს ფარგლებს გარეთ

შეიძინე ონლაინ

შეიძინე სამოგზაურო დაზღვევა ონლაინ მარტივად.