ანონიმური შეტყობინების სერვისი

ანონიმური შეტყობინების სერვისი შესაძლებლობას გაძლევთ, კომპანიის შიდა აუდიტის სამსახურს მიაწოდოთ ინფორმაცია კომპანიის თანამშრომლების მხრიდან ნებისმიერი საეჭვო ქმედების ან/და დარღვევის ფაქტის შესახებ.შიდა აუდიტის სამსახური თითოეული შეტყობინებას განიხილავს კონფიდენციალურობის და ანონიმურობის სრული დაცვით. ამასთან, სურვილის შემთხვევაში სერვისის მომხმარებელს საშუალება ეძლევა, ინფორმაციის მიწოდებისას საერთოდ არ გაამჟღავნოს საკუთარი ვინაობა.

შეიყვანეთ თქვენი მონაცემები (სურვილისამებრ)

ანონიმური შეტყობინების სერვისი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია თუ გსურთ, რომ კომპანიის წარმომადგენელმა საჭიროების შემთხვევაში შეძლოს თქვენთან დაკავშირება (სურვილისამებრ)

შეტყობინების ტექსტი და თანდართული ფაილები